Groepstrainingen voor kinderen en jongeren

Naast individuele begeleidingen kunnen kinderen en jongeren ook deelnemen aan groepstrainingen. 
Het groepsaanbod omvat:

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen: 

van 9-12 jaar (4de-6de leerjaar)

Deze training richt zich op kinderen die moeilijkheden ervaren in het omgaan met anderen. Is opkomen voor zichzelf een struikelblok? Heeft het kind moeite om vrienden te maken en/of behouden? Wordt hij/zij snel boos, bang of verdrietig wanneer hij/zij een opmerking krijgt?  Wordt het kind gepest of pest hij/zij anderen? Doorheen de training wordt rond verschillende thema’s binnen het sociaal functioneren gewerkt.

Assertiviteitstraining voor jongeren:

van 13-15 jaar (1ste – 3de middelbaar)

Kruipt de jongere in zijn schild tijdens sociale contacten of is hij/zij net (verbaal) agressief? Is opkomen voor zichzelf een struikelblok? Is het uitbouwen of behouden van vriendschapsrelatie een hele uitdaging? Wordt de jongere gepest of pest hij/zij anderen? Doorheen de training wordt met jongeren van 13 tot 15 jaar rond verschillende thema’s binnen het sociaal functioneren en op het continuüm van assertiviteit gewerkt. 

Onze training is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie en uit de sociale leertheorie (o.b.v. ‘Sta Sterker’ van Inge Antrop en Sarah Bal). Uw zoon of dochter neemt deel aan deze training omdat communiceren en relaties aanknopen of onderhouden soms moeilijk is voor hem of haar. 

Het grootste accent in de training ligt op het aanleren van vaardigheden, maar we leren jongeren ook anders te denken en te voelen


Wanneer

In het najaar van 2019, na de start van het schooljaar, worden nieuwe reeksen georganiseerd.  De nieuwe reeksen in Kruishoutem gaan door vanaf 5 inschrijvingen (met een maximum van 8 kinderen/jongeren per groep). 

De sessies zullen op zaterdag (adolescenten: voormiddag van 9 - 12 u) doorgaan en dit aan een wekelijkse frequentie, met uitzondering van de schoolvakanties en examenperiodes.  

Werkwijze

Na inschrijving wordt een informatieavond voor alle ouders voorzien om de training verder toe te lichten. De training omvat 5 sessies van 3u voor maximaal 8 kinderen/jongeren (7 sessies van 2u voor de sociale vaardigheidstraining). Er wordt ook één boostersessie (1,5u) georganiseerd. 

Na afloop van de training vindt een individueel evaluatiegesprek met de ouders plaats. Dit gesprek is niet verplicht, maar is zinvol om de evolutie van de jongere te bespreken en verdere adviezen te geven.

Kostprijs

De kostprijs voor de volledige training bedraagt € 350*.  Deze prijs omvat 16,5 uur training (= €21/uur), begeleid door 2 erkende psychologen, werkblaadjes, materiaal, drankje en koekje tijdens de pauze, een wekelijkse evaluatie door de trainers, wekelijkse mailing na de sessie én de informatieavond voor de ouders. 

Het intakegesprek en het evaluatiegesprek dienen afzonderlijk betaald te worden ( €25/half uur)*.
*Een deel van dit bedrag wordt terugbetaald door uw mutualiteit. 


Aanbod voor scholen

U kan ons als school (of andere instelling/organisatie) ook vragen om een groepstraining bij u ter plaatse te geven. Als u bijvoorbeeld een aantal leerlingen (min. 5) hebt met problemen op het vlak van assertiviteit kan het de moeite zijn om de training op de school zelf te laten doorgaan, in de vertrouwde omgeving van de leerlingen. Wij kunnen ook rond andere thema's groepstrainingen of workshops komen geven (bijvoorbeeld faalangst, sociale angst, echtscheiding, ...).
Voor meer info kan u contact opnemen via Delphine@DeParadijsvogel.be of 0485 85 11 13.

- Nieuws -

Wenst u op de hoogte te blijven? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar Delphine@DeParadijsvogel.be voor de nieuwsbrief omtrent de trainingen.
Wenst u in te schrijven? Neem dan contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek via Delphine@DeParadijsvogel.be of 0485 85 11 13.