Doelgroep

Wie kan in De Paradijsvogel terecht? 

Kinderen, jongeren en hun ouders (in functie van hun kind/gezin). 

Met welke zorgen of problemen kan je hier terecht?  

 • Emotionele problemen: zelfbeeld, zelfvertrouwen, spanning, depressie, piekeren,  ... 
 • Gedragsproblemen: woedebuien, agressie, druk gedrag, zelfverwonding, ... 
 • Opvoedings- en gezinsproblemen: slapen, eten, zindelijkheid, ouder-kind relatie, nieuw samengestelde gezinnen, ...  
 • Verwerkingsproblemen: rouw, trauma, verlies, echtscheiding, chronische ziekte, ... 
 • Angstproblemen: faalangst, fobiëen, dwang, ... 
 • Sociale problemen: pesten, assertiviteit, sociale vaardigheden, ... 
 • Psychosomatische problemen: bv. buikpijn/hoofdpijn door stress of spanning,  tics, ... 
 • Motivationele problemen: bv. bij hoogbegaafdheid, schoolmoeheid, ...
 • ...

Soms is specifieke psychodiagnostiek aangewezen: 

 • Psychodiagnostisch onderzoek: wanneer je merkt dat er iets aan de hand is en je hier graag meer duidelijkheid over wil (bv. rond sociaal-emotionele ontwikkeling, vermoeden van ASS of ADHD, zelfbeeld, gedrag, persoonlijkheid, emotieregulatie, depressie, angsten, rouw, ...)  
 • Belevingsonderzoek: wanneer je je vragen stelt rond hoe jouw kind een bepaalde situatie beleeft, of wanneer je je afvraagt met welke thema’s jouw kind bezig is.  
 • Intelligentieonderzoek (2,6 tot 16 jaar): bv. bij vermoeden van hoog- of laagbegaafdheid, op vraag van school, CLB of logopedist
 • Aandachts- en concentratie onderzoek (6 tot 16 jaar): bv. bij vermoeden van AD(H)D